اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 بخش فروش

سوالات پیش از خرید مربوط به محصولات سایت را میتوانید در این بخش مطرح نمایید.

 بخش مالی

مشکلات مربوط به موارد مالی و فاکتور را میتوانید در این بخش مطرح نمایید.

 بخش فنی سرور اختصاصی

مشکلات فنی مربوط به سرورهای اختصاصی را میتوانید در این بخش مطرح نمایید.

 بخش فنی سرور مجازی

مشکلات فنی مربوط به سرورهای مجازی را میتوانید در این بخش مطرح نمایید.

 بخش فنی نمایندگی هاستینگ

مشکلات فنی مربوط به نمایندگی هاستینگ را میتوانید در این بخش مطرح نمایید.

 بخش فنی هاستینگ

مشکلات فنی مربوط به هاستینگ را میتوانید در این بخش مطرح نمایید.

 بخش دامنه

سوالات و مشکلات مربوط به ثبت و تمدید دامنه را میتوانید در این بخش مطرح نمایید.

 انتقادات و پیشنهادات

کلیه انتقادات و پیشنهادات یا گزارشات در خصوص محصولات، خدمات و ضعف در پشتیبانی را میتوانید در این بخش مطرح نمایید.