هاست پربازدید سی پنل

هاست پربازدید سی پنل

هاست پربازدید پلن 1
 • 1 گیگ فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • قابل تغییر ورژن php
 • 0 عدد افزودن دامین
 • 35 عدد تعداد کانکشن در لحظه
 • نامحدود سایر امکانات
 • هفتگی بکاپ گیری
 • SSD NVMe هارد
 • فوری پس از پرداخت تحویل
هاست پربازدید پلن 2
 • 2 گیگ فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • قابل تغییر ورژن php
 • 2 عدد افزودن دامین
 • 35 عدد تعداد کانکشن در لحظه
 • نامحدود سایر امکانات
 • هفتگی بکاپ گیری
 • SSD NVMe هارد
 • فوری پس از پرداخت تحویل
هاست پربازدید پلن 3
 • 3 گیگ فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • قابل تغییر ورژن php
 • 2 عدد افزودن دامین
 • 35 عدد تعداد کانکشن در لحظه
 • نامحدود سایر امکانات
 • هفتگی بکاپ گیری
 • SSD NVMe هارد
 • فوری پس از پرداخت تحویل
هاست پربازدید پلن 4
 • 4 گیگ فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • قابل تغییر ورژن php
 • 3 عدد افزودن دامین
 • 65 عدد تعداد کانکشن در لحظه
 • نامحدود سایر امکانات
 • هفتگی بکاپ گیری
 • SSD NVMe هارد
 • فوری پس از پرداخت تحویل
هاست پربازدید پلن 5
 • 5 گیگ فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • قابل تغییر ورژن php
 • 3 عدد افزودن دامین
 • 75 عدد تعداد کانکشن در لحظه
 • نامحدود سایر امکانات
 • هفتگی بکاپ گیری
 • SSD NVMe هارد
 • فوری پس از پرداخت تحویل
هاست پربازدید پلن 6
 • 10 گیگ فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • قابل تغییر ورژن php
 • 5 عدد افزودن دامین
 • 100 عدد تعداد کانکشن در لحظه
 • نامحدود سایر امکانات
 • هفتگی بکاپ گیری
 • SSD NVMe هارد
 • فوری پس از پرداخت تحویل