کانفیگ سرورهاستینگ

کانفیگ سرورهاستینگ

کانفیگ سی پنل

۱- آپدیت کلیه سرویس های مورد نیاز و کرنل اصلی سیستم
۲- نصب و کانفیگ دیوار آتشین
۳- نصب و کانفیگ آنتی ویروس و آنتی شلر (sheller)
برای جستجو همزمان سرور و فایل های در حال آپلود
۴- نصب و کانفیگ mode Security
۵- نصب و کانفیگ آنتی دی داس
۶ نصب و کانفیگ آنتی روت کیت
۷- بهینه سازی و ایمن سازی سرویس دهنده وب apache, litespeed
۸- ایمن سازی پوشه tmp/
که یکی از مهمترین قسمتهای نفوذ به سرور است
۹- ایمن سازی سرویس دهنده ssh
۱۰- ایمن سازی سرویس دهنده php
۱۱- ایمن سازی سرویس دهنده dns
۱۲- ایمن سازی سرویس دهنده ftp
۱۳- حذف سرویسها غیر استفاده سرور
۱۴- ایمن سازی سرویس دهنده sql
۱۵- نصب و کانفیگ نرم افزار مانیتورینگ mysql و پروسه های در حال اجرا
۱۶- نصب و کانفیگ opcode cache جهت سرعت بهتر php سرور
۱۷- نصب امکان ssl رایگان جهت استفاده در وب سایت مشتریان
۱۸- اعمال تنظیمات و خودکار سازی جهت تنظیم دسترسی های خطرناک فایل های مشتریان
۱۹- بهینه سازی Mysql برای راندمان بیشتر
۲۰- ایمن سازی پوشه های /tmp /var/tmp /dev/shm
۲۱- اعمال تنظیمات مورد نیاز برای بکاپ گیری
۲۲- جلوگیری از بایپس وب سرور و php
۲۳- کنترل اسکریپت های perl , cgi , pyhton
۲۴- جلوگیری از بایپس وب سرور و php
۲۵- نصب و تنظیم کش سرور برای کارکرد بهتر و سرعت بهتر سایت های سرور
۲۶- تامین امنیت اسکریپت های PHP جهت کاهش دسترسی شل های خطرناک
۲۷- تنظیم ساعت سرور و سینک به تام ایران
۲۸- اعمال تنظیمات بکاپ گیری روزانه یا هفتگی روی سرور
۲۹- نصب سیستم مانیتورینگ زنده برای بررسی پروسه های سرور
۳۰- محدود کردن دسترسی perl – cgi – python
برای امنیت بیشتر در سرور
۳۱- بهینه سازی php برای بازدهی بهتر
۳۲- tune کردن سرویس mysql
و وب سرور جهت سرعت بهتر و تسریع در پاسخدهی به درخواست ها
۳۳- غیر فعال کردن فانکشن های خطرناک روی سرور
۳۴- نصب memcache server جهت سرعت بهتر سایت ها و کاهش مصرف منایع سرور
۳۵- نصب و کانفیگ چندین نسخه php جهت سهولت استفاده مشتریان روی سرور
۳۶- اعمال تنظیمات و کانفیگ بر روی سرویس exim جهت کنترل اسپمرها در سرور

کانفیگ دایرکت ادمین

۱- آپدیت کلیه سرویس های مورد نیاز و کرنل اصلی سیستم
۲- نصب و کانفیگ دیوار آتشین
۳- نصب و کانفیگ آنتی ویروس و آنتی شلر (sheller)
برای جستجو همزمان سرور و فایل های در حال آپلود
۴- نصب و کانفیگ mode Security
۵- نصب و کانفیگ آنتی دی داس
۶ نصب و کانفیگ آنتی روت کیت
۷- بهینه سازی و ایمن سازی سرویس دهنده وب apache, litespeed
۸- ایمن سازی پوشه tmp/
که یکی از مهمترین قسمتهای نفوذ به سرور است
۹- ایمن سازی سرویس دهنده ssh
۱۰- ایمن سازی سرویس دهنده php
۱۱- ایمن سازی سرویس دهنده dns
۱۲- ایمن سازی سرویس دهنده ftp
۱۳- حذف سرویسها غیر استفاده سرور
۱۴- ایمن سازی سرویس دهنده sql
۱۵- نصب و کانفیگ نرم افزار مانیتورینگ mysql و پروسه های در حال اجرا
۱۶- نصب و کانفیگ opcode cache جهت سرعت بهتر php سرور
۱۷- نصب امکان ssl رایگان جهت استفاده در وب سایت مشتریان
۱۸- اعمال تنظیمات و خودکار سازی جهت تنظیم دسترسی های خطرناک فایل های مشتریان
۱۹- بهینه سازی Mysql برای راندمان بیشتر
۲۰- ایمن سازی پوشه های /tmp /var/tmp /dev/shm
۲۱- اعمال تنظیمات مورد نیاز برای بکاپ گیری
۲۲- جلوگیری از بایپس وب سرور و php
۲۳- کنترل اسکریپت های perl , cgi , pyhton
۲۴- جلوگیری از بایپس وب سرور و php
۲۵- نصب و تنظیم کش سرور برای کارکرد بهتر و سرعت بهتر سایت های سرور
۲۶- تامین امنیت اسکریپت های PHP جهت کاهش دسترسی شل های خطرناک
۲۷- تنظیم ساعت سرور و سینک به تام ایران
۲۸- اعمال تنظیمات بکاپ گیری روزانه یا هفتگی روی سرور
۲۹- نصب سیستم مانیتورینگ زنده برای بررسی پروسه های سرور
۳۰- محدود کردن دسترسی perl – cgi – python
برای امنیت بیشتر در سرور
۳۱- بهینه سازی php برای بازدهی بهتر
۳۲- tune کردن سرویس mysql
و وب سرور جهت سرعت بهتر و تسریع در پاسخدهی به درخواست ها
۳۳- غیر فعال کردن فانکشن های خطرناک روی سرور
۳۴- نصب memcache server جهت سرعت بهتر سایت ها و کاهش مصرف منایع سرور
۳۵- نصب و کانفیگ چندین نسخه php جهت سهولت استفاده مشتریان روی سرور
۳۶- اعمال تنظیمات و کانفیگ بر روی سرویس exim جهت کنترل اسپمرها در سرور