نمایندگی ثبت دامنه

نمایندگی ثبت دامنه

نمایندگی ثبت دامنه IR

امکان ثبت آنلاین و آنی دامنه
ماژول whmcs و api رایگان
35/۰۰۰ تومان سه ماهه
69/۰۰۰ تومان شش ماهه
119/۰۰۰ تومان یک ساله

  • 4هزار تومان قیمت هر دامنه
نمایندگی ثبت دامنه بین المللی

امکان ثبت آنلاین و آنی دامنه
امکان فروش نمایندگی
ماژول whmcs
100/000 تومان راه اندازی
پراخت یکبار
تحویل آنی