سرور مجازی مدیریت شده

سرور مجازی مدیریت شده

سرور مجازی مدیریت شده پلن ۱

نصب و راه اندازی اولیه رایگان cpanel

 • 2 گیگ DDR4 رم اختصاصی
 • 35 گیگ SSD NVMe هارد
 • 1 هسته سی پی یو
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • نامحدود (منصفانه) پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
سرور مجازی مدیریت شده پلن 2

نصب و راه اندازی اولیه رایگان cpanel

 • 4 گیگ DDR4 رم اختصاصی
 • 45 گیگ SSD NVMe هارد
 • 1 هسته سی پی یو
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • نامحدود (منصفانه) پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
سرور مجازی مدیریت شده پلن 3

نصب و راه اندازی اولیه رایگان cpanel

 • 6 گیگ DDR4 رم اختصاصی
 • 60 گیگ SSD NVMe هارد
 • 2 هسته سی پی یو
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • نامحدود (منصفانه) پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
سرور مجازی مدیریت شده پلن ۴

نصب و راه اندازی اولیه رایگان cpanel

 • 8 گیگ DDR4 رم اختصاصی
 • 80 گیگ SSD NVMe هارد
 • 2 هسته سی پی یو
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • نامحدود (منصفانه) پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل