سرورمجازی هتزنرآلمان

سرورمجازی هتزنرآلمان

سرور مجازی 1 گیگ
 • 1 گیگ DDR4 رم اختصاصی
 • 25 گیگ SSD NVMe هارد
 • 1 هسته سی پی یو
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • نامحدود (منصفانه) پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
سرور مجازی 2 گیگ
 • 2 گیگ DDR4 رم اختصاصی
 • 30 گیگ SSD NVMe هارد
 • 1 هسته سی پی یو
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • نامحدود (منصفانه) پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
سرور مجازی 3 گیگ
 • 3 گیگ DDR4 رم اختصاصی
 • 40 گیگ SSD NVMe هارد
 • 1 هسته سی پی یو
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • نامحدود (منصفانه) پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
سرور مجازی 4 گیگ
 • 4 گیگ DDR4 رم اختصاصی
 • 45 گیگ SSD NVMe هارد
 • 2 هسته سی پی یو
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • نامحدود (منصفانه) پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
سرور مجازی 5 گیگ
 • 5 گیگ DDR4 رم اختصاصی
 • 55 گیگ SSD NVMe هارد
 • 2 هسته سی پی یو
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • نامحدود (منصفانه) پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
سرور مجازی 6 گیگ
 • 6 گیگ DDR4 رم اختصاصی
 • 70 گیگ SSD NVMe هارد
 • 2 هسته سی پی یو
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • نامحدود (منصفانه) پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل