آلفا ریسلر

آلفا ریسلر

آلفا ریسلر پلن 1

با این سرویس شما می توانید ریسلر و مستر ریسلر ارائه دهید

 • 25 گیگ  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلودلینوکس سیستم عامل
 • WHMreseller Plugin پلاگین
 • فعال اورسل
 • فعال ریستور و بک آپ
 • 50 عدد اکانت میزبانی
 • 3 عدد ریسلر
 • 1 عدد مستر ریسلر
 • هفتگی بک آپ گیری
 • آنی و خودکار تحویل
آلفا ریسلر پلن 2

با این سرویس شما می توانید ریسلر و مستر ریسلر ارائه دهید

 • 40 گیگ  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلودلینوکس سیستم عامل
 • WHMreseller Plugin پلاگین
 • فعال اورسل
 • فعال ریستور و بک آپ
 • 70 عدد اکانت میزبانی
 • 5 عدد ریسلر
 • 2 عدد مستر ریسلر
 • هفتگی بک آپ گیری
 • آنی و خودکار تحویل