هاست لینوکس سی پنل

هاست لینوکس سی پنل

هاست سی پنل پلن 1
 • 256 مگ فضای میزبانی
 • 10 گیگ پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • قابل تغییر ورژن php
 • 0 عدد افزودن دامین
 • 1 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • هفتگی بکاپ گیری
 • SSD NVMe هارد
 • فوری پس از پرداخت تحویل
هاست سی پنل پلن 2
 • 512 مگ فضای میزبانی
 • 15 گیگ پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • قابل تغییر ورژن php
 • 0 عدد افزودن دامین
 • 1 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • هفتگی بکاپ گیری
 • SSD NVMe هارد
 • فوری پس از پرداخت تحویل
هاست سی پنل پلن 3
 • 1024 مگ فضای میزبانی
 • 20 گیگ پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • قابل تغییر ورژن php
 • 0 عدد افزودن دامین
 • 2 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • هفتگی بکاپ گیری
 • SSD NVMe هارد
 • فوری پس از پرداخت تحویل
هاست سی پنل پلن 4
 • 2048 مگ فضای میزبانی
 • 25 گیگ پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • قابل تغییر ورژن php
 • 1 عدد افزودن دامین
 • 2 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • هفتگی بکاپ گیری
 • SSD NVMe هارد
 • فوری پس از پرداخت تحویل
هاست سی پنل پلن 5
 • 3072 مگ فضای میزبانی
 • 30 گیگ پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • قابل تغییر ورژن php
 • 1 عدد افزودن دامین
 • 2 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • هفتگی بکاپ گیری
 • SSD NVMe هارد
 • فوری پس از پرداخت تحویل
هاست سی پنل پلن 6
 • 5120 مگ فضای میزبانی
 • 40 گیگ پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • قابل تغییر ورژن php
 • 2 عدد افزودن دامین
 • 3 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • هفتگی بکاپ گیری
 • SSD NVMe هارد
 • فوری پس از پرداخت تحویل